Mobilná klimatizácia

Mobilná klimatizácia
minulosť, súčasnosť, budúcnosť

 
Mobilná klimatizáciaVedeli ste, že jedna z prvých klimatizačných jednotiek, ktorá sa mohla pýšiť prívlastkom mobilná, nebola otestovaná na tejto planéte, hoci tu bola vyvinutá? Nasledujúce riadky sa budú venovať nielen histórií zariadenia s názvom mobilná klimatizácia, ale aj perspektívam jej vývoja do budúcnosti.


Mobilná klimatizácia je v súčasnosti v postate núdzovým, alebo dočasným riešením v prípadoch, kedy nie je možné umiestniť v exteriéri vonkajšiu kondenzačnú jednotku. V porovnaní s klasickou klimatizačnou jednotkou má síce množstvo nevýhod, no napriek tomu je dnes jediným krátkodobým riešením ako si poradiť s vysokými teplotami v budovách.

História mobilnej klimatizácie je úzko spätá s vývojom a výrobou klimatizačných zariadení. Už v roku 1902 postavil takéto zariadenie americký technik a vynálezca Wills Carrier pre potreby tlačiarne v newyorskom Brooklyne, ktorá mala vážny problém s papierom. Ten sa vďaka vysokým teplotám a vlhkosti vzduchu vo výrobných priestoroch stáčal, krčil a deformoval. Navyše farby na ňom zle schli a rozmazávali sa. Základom Carrierovho systému bolo vháňanie teplého vzduchu k stočeným trubkám so studenou vodou. Na trubkách sa vodné pary zrážali a ochladzovali tak okolitý vzduch. Prvý krát bolo toto klimatizačné zariadenie uvedené do prevádzky 17. júla 1902 pod názvom ATA (Apparatus for Treating Air, čiže zariadenie na úpravu vzduchu). Už o 4 roky neskôr sa názov zariadenia zmenil na AC (Air Conditioning – klimatizácia).


Od tohto zariadenia k mobilnej klimatizácií bolo treba však prejsť ešte hodný kus cesty. V roku 1957 predstavili  technológovia prvý rotačný kompresor, ktorý umožnil vyrábať menšie, tichšie, ale aj účinnejšie jednotky na ochladzovanie vzduchu. Od toho času sa vývoj zameral aj na vývoj malých domových klimatizácií, ktoré by bolo možné prenášať z miestnosti do miestnosti, nebolo by potrebné umiestňovať zariadenie, kde sa nemusí kondenzačná jednotka umiestňovať na vonkajšom múre budovy. Možno sa to bude zdať divné, ale jedna z prvých mobilných klimatizácií naozaj nebola použitá na planéte Zem aj napriek tomu, že tu bola vyvinutá. Stalo sa tak v roku 1969, kedy sa po Mesiaci prechádzali kozmonauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin. Súčasťou ich skafandra bola okrem zariadenia na podporu dýchania a správneho chodu životných funkcií aj mobilná klimatizácia, upravujúca vzduch vo vnútri ťažkého skafandra.


V roku 1977 sa vďaka novej technológií, využívajúcej efekt reverzných tepelných čerpadiel urobil veľký krok dopredu, no už o 10 rokov neskôr podpísala OSN Montrealský protokol o ochrane ozónovej vrstvy, ktorý stanovil medzinárodnú spoluprácu na znižovanie emisií chemických látok uvoľňovaných do stratosféry a poškodzujúcich tenkú vrstvu ozónu okolo našej planéty.

Keďže v chladivách nielen mobilných klimatizácií sa používali v mnohých prípadoch zmesi chlórfluóruhľovodíkov, bolo nutné hľadať alternatívne riešenia. Dnes sa v mobilnej klimatizácií používa chladivo označené ako R410A alebo R407C. Zariadenie funguje tak, že cez hrubý filter, ktorý je vlhčený vzduchom, prechádza vzduch z miestnosti do zariadenia.  Voda na filtri sa odparí a tým sa odoberie z prechádzajúceho vzduchu teplo. Odparená voda spolu s ochladeným vzduchom však nebýva odvedená do exteriéru, ale je vyfukovaná do miestnosti, kde veľmi rýchlo narastá relatívna vzdušná vlhkosť. Hneď ako vlhkosť vzduchu v miestnosti dosiahne maximálnu hodnotu, zariadenie prestane fungovať, pretože ďalšia voda sa už z filtra nemôže odparovať. Preto je mobilná klimatizácia naozaj len núdzovým či krátkodobým riešením.


Budúcnosť mobilnej klimatizácie


Aj napriek vysokým nákladom na prevádzku mobilnej klimatizácie, jej hlučnosti a problémom, ktoré sme si zhruba popísali, vývojári nespia a pripravujú novinky. Budúcnosť mobilnej klimatizácie tak nie je ohrozená. Je to vďaka najnovším technológiám, ktoré na chladenie vzduchu nebudú využívať ochladzovanie kvapaliny, ale fyzikálne javy, kde ochladzovanie ovzdušia prebieha úplne iným procesom. Najsľubnejšou cestou sa javí systém magnetickej klimatizácie vytvorenej na základe magnetokalorického efektu, pri ktorej je kompresor nahradený sústavou magnetov. Sú však aj iné alternatívy, ktoré pomôžu mobilnej klimatizácií stať sa naozaj už čoskoro komfortnou a energeticky nenáročnou náhradou klasických klimatizácií.


Poradíme vám:


klimatizácia Chcete vedieť ako si vybrať najvhodnjší typ klimatizácie do vášho bytu?

Zosumarizujte si najskôr aké sú parametre priestoru, v ktorom chcete klimatizáciu používať. Do úvahy pritom zoberte veľkosť priestorov, energetické a investičné nároky a nároky na montáž, prevádzku či bezpečnosť. Nosným parametrom pre vás je potrebný chladiaci výkon pre konkrétny priestor. Zamyslieť sa však musíte sa aj nad jeho konštrukčným vyhotovením.
 

Na každých 10 m2 plochy miestnosti pri výške 2,7 m, pri štandardných hrúbkach stien a izolácií, musíte totiž rátať s chladiacim výkonom približne 1000 W. K tejto hodnote sa ešte musí pripočítať aj vnútorná tepelná záťaž miestnosti a navyše na každú osobu, ktorá sa v nej pohybuje, ešte cca. 180 W.
Dobre zvolená chladiaca jednotka musí mať správny pomer výkonu k priestoru, ktorý je potrebný ochladzovať.
Ak bude požadovaný výkon príliš veľký, bude sa klimatizácia veľmi často zapínať a priestor sa príliš rýchlo vychladí. Naopak, ak bude výkon zariadenia príliš malý, klimatizácia bude bežať takmer nepretržite a môže sa stať, že sa priestor napriek tomu na požadovanú teplotu nevychladí.

Ak si chcete zaobstarať do bytu klimatizáciu, pozrite si Katalóg stavebných firiem na Stavebnik.sk a nájdite si vhodného dodávateľa vo svojom okolí.
Prostedn íctvom portálu si môžete tiež zažiadať firmy o vypracovanie cenovej ponuky a to  jednoduchým spôsobom, naraz viacerým firmám cez Stavebné firmy dopyt

Viac sa o klimatizacii a ventilácii môžete dočítať v Archíve článkov v sekcii Klimatizácia

(i.n.)