O bytovej klimatizácii

Bytová klimatizácia je viac, ako len regulácia teploty...

Bytová klimatizáciaMedzi ľudskou výkonnosťou a teplotou bezprostredného okolia existuje veľmi úzky vzťah. A nejde len o výkonnosť, ale aj pocity. Prostredie, ktoré je príliš horúce, príliš chladné, alebo príliš vlhké, určite neprispieva k tomu, aby sa cítil človek príjemne.

Váš byt by mal vytvárať prostredie, v ktorom sa cítite najlepšie, preto by mal mať správnu teplotu nielen v zime, ale aj v lete. Moderné klimatizačné zariadenia vytvárajú čistý a svieži vzduch, odvlhčujú a zabraňujú tvorbe škodlivín. Toto všetko sa deje bez prievanu a hluku.
Jednoducho povedané, klimatizačné zariadenie vám umožní cítiť sa lepšie, aktívnejšie a zdravšie. Klimatizácia je viac, ako len regulácia teploty, je to aj regulácia vlhkosti, vetranie a čistenie vzduchu. Na trhu sú k dispozícii mobilné klimatizácie, ako aj vnútorné a vonkajšie klimatizačné jednotky, ktoré možno nainštalovať do domácností bez väčších stavebných zásahov.

Vnútorné bytové klimatizácie sa zvyčajne montujú pod strop, vtedy hovoríme o horizontálnych jednotkách, alebo pod okno - vertikálne jednotky. Vonkajšie klimatizačné jednotky možno umiestniť na balkón, terasu alebo priamo na fasádu domu či jeho strechu. Kanálové klimatizačné jednotky fungujú aj ako vetracie zariadenia interiéru, pretože využívajú potrubný systém vzduchotechniky. Sú však stavebne náročnejšie. Potrubia sú vedené v podhľadoch alebo v priestoroch medziposchodí. Z estetického hľadiska však majú veľkú výhodu – zostávajú našim očiam takmer neviditeľné – na stene, alebo strope je vidieť iba nasávacie a výfukové mriežky. Najnovšie domy môžu tiež disponovať inteligentným systémom elektroinštalácie. Je to veľká výhoda, pretože v tom prípade môže aj klimatizáciu riadiť počítač, ktorý automaticky nastaví a reguluje jej výkon podľa vášho želania.

Princíp fungovania bytovej klimatizácie nie je zložitý. Klimatizačná jednotka je zariadenie, ktoré vzduch nevymieňa, ale dôkladne ho upravuje - chladí a zbavuje vlhkosti. Pracuje na rovnakom princípe ako chladiace zariadenie, na princípe výmeny a presunu energií. Proces chladenia vyžaduje vnútornú jednotku, vonkajšiu jednotku a potrubie, ktoré ich prepojí. Potrubím prúdi medzi oboma jednotkami chladivo. Chladivo je teplonosná látka, ktorá absorbuje energiu v jednej jednotke a odovzdá ju v jednotke druhej. Chladivo sa vo vnútornej jednotke vyparí a tým absorbuje teplo z vnútorného vzduchu.

Chladivo zároveň prúdi cez vnútornú a vonkajšiu jednotku prostredníctvom potrubia a takto transportuje teplo. Pary chladiva sa pomocou kompresora stlačia a chladivo sa skvapalní. Pri skvapalnení sa vo výmenníku uvoľní teplo odobraté z vnútorného vzduchu, ktoré sa odvedie prostredníctvom vonkajšieho vzduchu za pomoci ventilátora. Chladivo v kvapalnej forme prúdi späť do vnútornej jednotky. Vo vnútornej jednotke sa tlak chladiva opäť zníži na takú úroveň aby mohlo dôjsť k jeho vypareniu a odoberaniu tepla z vnútorného vzduchu. Ochladený vzduch je potom vyfukovaný do miestnosti.

Pri výbere bytovej klimatizácie si nechajte poradiť odborníkom z renomovanej firmy, ktorú môžete nájsť v zozname Stavebných firiem pre Klimatizácie a chladiene na špecializovanom portáli Stavebnik.sk
Využiť môžete taktiež možnosť zadať žiadosť o cenovú ponuku naraz viacerým firmám cez Dopytový systém

Montáž mobilnej klimatizácie si nevyžaduje prestavbu interiéru, inštaláciu, ba ani špeciálnu montáž. Je určená na chladenie, odvlhčovanie a filtráciu vzduchu. Najmenšie typy klimatizačných jednotiek majú hmotnosť len 20 kg a sú prenosné, tie výkonnejšie majú kolieska, ktoré umožňujú ľahšiu manipuláciu.

Okrem kompaktných jednotiek si môžeme zaobstarať dvojdielnu mobilnú jednotku, kde kondenzačná jednotka je umiestnená mimo klimatizovanej miestnosti, čo zaručuje tichšiu prevádzku. Vo všeobecnosti je mobilná klimatizácia lacnejšia, ale tiež menej výkonná a oveľa hlučnejšia ako splitová.

Splitová klimatizácia je drahšia, výkonnejšia a oveľa tichšia ako mobilná. Je tvorená z vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú prepojené chladiarenským potrubím. Vnútorná jednotka obsahuje výparník, cez ktorý ventilátor preháňa vzduch cirkulujúci v miestnosti. Spoločne s riadiacou elektronikou a ovládaním môže byť umiestnená pod oknom, na stene alebo strope.