Klimatizácia do bytu - magnetická klimatizácia

Magnetická klimatizácia do bytu – utópia alebo blízka budúcnosť?


Klimatizácia a klimatizačné zariadenia, ktoré využívajú pre svoju činnosť magnetizmus by sa v krátkom čase mohli stať výhodnou alternatívou k dnešným typom týchto zariadení, ktoré sú síce efektívne, no energeticky náročné, nehovoriac o dopade na životné prostredie. Moderná klimatizácia vyrobená na princípe magnetizmu by sa mohla radiť ku zariadeniam s prívlastkom EKO.


S rastom priemerných teplôt Zeme čoraz viac ľudí, žijúcich v teplom podnebí zapína tradičné klimatizácie, ktoré  pracujú na princípe zmeny kvapalného chladiva na plyn v procese absorbovania tepla z vonkajšieho prostredia a následnom stlačení vzniknutého plynu, ktorý sa tým ochladí a opäť zmení na kvapalinu. Čísla sú však neúprosné. Podľa energetikov patrí až 16% z účtu domácností za energie práve zariadeniam na ochladzovanie miestností. Preto sa už roky snažia vedci vyvinúť nové – úspornejšie klimatizácie.

V prípade, že máte záujem o kúpu či montáž klimatizácie, vyberte si niektorú z firiem na stránke Klimatizácia stavebného katalógu firiem Stavebník. sk. Firmám môžete tiež zaslať žiadosť o cenovú ponuku cez jednoduchý a prehľadný systém.

Magnetické klimatizačné zariadenia nie sú až takou novinkou, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ich funkčnosť je podmienená takzvaným magnetokalorickým javom.  Týmto názvom sa označuje pohltenie či výdaj tepla telesom pri zmene vonkajšieho magnetického poľa. Pod objav magnetokalorického efektu sa podpísal už v roku 1881 nemecký fyzik Emil Warburg a prvý chladiaci systém, pracujúci na základe tohto efektu uzrel svetlo sveta v roku 1933.

Zmeny teploty však boli príliš malé pre praktické využitie. Objav by bol zapadol prachom, keby v nedávnej minulosti neboli technológovia vyvinuli zliatiny magnetických kovov, u ktorých sa tento jav prejavil s oveľa väčším účinkom. Od tohto momentu sa mohlo uvažovať o priemyselnej výrobe magnetických klimatizácií aj pre komerčné účely. Zavážil tiež fakt, že takýto druh ochladzovania (a tiež ohrevu) vzduchu v obytných priestoroch je oveľa šetrnejší k životnému prostrediu, ako všetky doteraz známe druhy klimatizácií. Umožňuje totiž nahradenie chladiacich zmesí chlórofluorouhľovodíkov (HCFCS), o kedysi používaných freónov nehovoriac, ekologicky nezávadnými kvapalinami, napríklad vodou.

Magnetické klimatizácie chladia vzduch rýchlym a opakovaným vystavením magnetokalorického materiálu silnému magnetickému poľu. Zliatina tohto materiálu sa chová ako chladivo a pomocou vody zabezpečuje prenos tepla (chladu) do okolitého prostredia. Prvé magnetokalorické materiály boli nadmerne nákladné, alebo toxické. Dnes to už neplatí  - sú nielen šetrné k životnému prostrediu, ale aj nákladovo efektívne.


Je samozrejmé, že aj tieto klimatizácie potrebujú k svojmu chodu elektrickú energiu. Je však rozdiel medzi pohonom kompresora, ktorý má oveľa vyššiu spotrebu, ako elektromotora čo roztáča magnetokalorickú zliatinu. Najnovší prototyp magnetickej klimatizácie pri testoch vykazoval o tretinu nižšiu úsporu elektrickej energie oproti tradičným klimatizačným jednotkám.

Kedy sa teda s nimi budeme môcť stretnúť, ako užívatelia? Podľa odborníkov sa v priebehu najbližších rokov rozšíri tento druh klimatizácií do mnohých domácností. Stanú sa neoddeliteľnou súčasťou ekostavieb. Tomuto však bude predchádzať priemyselné využitie, kde sa otestujú priamo v „teréne“ a následne budú uvoľnené aj na komerčné trhy. Kým sa tak stane, budú mať ešte hlavné slovo technologické skupiny, ktorých prioritou je nielen zlepšiť ich výkon využitím upravených zliatín, ale tiež dotiahnutie celého projektu k dokonalosti.

Prečítajte si tiež článok Klimatizácia a niekoľko technických údajov

(i.n)